Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών – Μεταφορές

Μετά από την επιτυχημένη διεξαγωγή 5 κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης μηχανικών με στόχο την απόκτηση άδειας ενεργειακών ελεγκτών για κτιριακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές μονάδες, που διοργάνωσε η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης και Ενεργειακής Πολιτικής και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, πρωτοπορούν για άλλη μία φορά και διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης μηχανικών για τους ενεργειακούς ελέγχους στις μεταφορές (Κατηγορία Γ).

Η σύμπραξη, έχοντας πάντα ως στόχο την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, παρέχει τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα πιστοποιημένα από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, μιας και έχει τεκμηριώσει, έχει εφαρμόσει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και διασφαλίζει το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, η σύμπραξη ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιδιώκοντας πάντα να προσφέρει ότι καλύτερο για τον επαγγελματία ενεργειακό ελεγκτή, έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), για παραχώρηση έκπτωσης στους καταρτιζόμενους μηχανικούς πέραν του 50% στην αγορά του πακέτου προτύπων (35 και πλέον πρότυπα) που σχετίζονται με τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο αίτησης στα συνημμένα έντυπα ή στην ιστοσελίδα www.cea.org.cy

ΕΕ06-2015_Flyer_Transport

EE06-2015_Ωρολόγιο πρόγραμμα

ΕΕ06-2015 Έντυπο Αίτησης