Κενή Θέση Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσής του, το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους Βιολογίας/ Επιστημών της Αγωγής/ Περιβαλλοντικών Επιστημών ή άλλων συναφών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση κλάδων για πλήρωση μίας κενής θέσης περιβαλλοντικού εκπαιδευτή πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι απαραίτητα. Μεταπτυχιακά προσόντα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και προηγούμενης πείρας. Αιτητές/τριες που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση επιλογής θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Μπορείτε να βρείτε επισυνημμένο το Έντυπο Αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΥΚΠΕΕ www.kykpee.org. Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στο e mail: [email protected] και στο τηλέφωνο +357 99477309 (ώρες 16:00-19:00).

Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ., τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στη Διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός Κύπρος.