Ευκαιρίες Εργοδότησης – Environmental Chemical Engineer / Environmental Scientist

Η εταιρεία VTW Limited, ασχολείται με την προσφορά υπηρεσιών επεξεργασίας νερού με πρωτοποριακές μεθόδους στην Κύπρο και στο Εξωτερικό και ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση του Environmental Chemical Engineer / Environmental Scientist με έδρα την Λευκωσία. Η εταιρεία VTW Limited είμαι μέλος του ομίλου G.A.P. Vassilopoulos, ο οποίος ιδρύθηκε το 1964 και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σήμερα, το συγκρότημα εργοδοτεί πέραν των 1.000 ατόμων και δραστηριοποιείται μέσω 3.000 γραφείων και συνεργατών σε όλη την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ.

Κύρια καθήκοντα:

 • Υπεύθυνος στην εφαρμογή των υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στην Κύπρο και στο Εξωτερικό
 • Υπεύθυνος ανάλυσης και αποτύπωσης νέων έργων στην Κύπρο και στο Εξωτερικό

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα:
  • Chemical Engineering με ειδίκευση σε Environmental Chemical Engineering
  • Environmental Science & Technology με ειδίκευση σε Bio-Technology
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Επιχειρηματική (business) αίσθηση και αντίληψη
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, δυναμικότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και οργανωτικές ικανότητες

Προσφέρεται πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, και εμπειρίας.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα το αργότερο μέχρι τις 30/06/2017 στο [email protected]

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.