Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας θα εγκατασταθούν σε οικιακούς παραγωγούς-καταναλωτές με εγκατεστημένα ΦΒ συστήματα

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ προσκαλεί
ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων να συμμετάσχουν στο έργο PV-ESTIA

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο ερευνητικό έργο PV-ESTIA (Βελτιώνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά), καλεί ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων σε όλη την Κύπρο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου. Το PV-ESTIA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B ‘Βαλκανικής Μεσογείου 2014-2020’ ενώ ταυτόχρονα συγχρηματοδοτείται από τα εθνικά ταμεία.

Στα πλαίσια του έργου, πέντε Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ) θα εγκατασταθούν σε πέντε διαφορετικούς οικιακούς παραγωγούς-καταναλωτές με εγκατεστημένα ΦΒ συστήματα. Επιπλέον, ένα μεγαλύτερο ΣΑΕ θα εγκατασταθεί στο Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας, το πρώτο έργο στην Κύπρο στο οποίο εφαρμόστηκαν όλες οι αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Τα ΣΑΕ τοποθετούνται εντός ή εκτός του κτιρίου και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν τοπικά το πλεόνασμα ενέργειας που δεν καταναλώνεται κατά τις περιόδους υψηλής παραγωγής. Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε κτίρια με ΦΒ μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ιδιο-κατανάλωση, μέσω της αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας και της χρήσης της σε μεταγενέστερο χρόνο, μειώνοντας έτσι την αλληλεπίδραση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού και τις ανάλογες απώλειες. Επιπλέον, ένα σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας θα εγκατασταθεί σε κάθε οικία με σκοπό την παρατήρηση της ενεργειακής κατανάλωσης (ηλεκτρισμού, αλλά και ενέργειας για θέρμανση/ψύξη χώρων) και εύρεσης τρόπων εξοικονόμησης της, στοχεύοντας στην περαιτέρω εξέλιξη των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία για άντληση πληροφόρησης της ενεργειακής τους κατανάλωσης και εκπαίδευσης τους στα ενεργειακά στοιχεία, έχοντας μελλοντικά την δυνατότητα αξιοποίησης ευέλικτων διατιμήσεων για οικονομικό όφελος, μέσα από κίνητρα με τις αλλαγές της νομοθεσίας που τροχοδρομούνται.

Τα ΣΑΕ αποτελούν μια καινοτόμα τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια μαζί με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναμένεται, λόγω ποιότητας στην παροχή ηλεκτρισμού, να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι των μελλοντικών συστημάτων ενέργειας σε οικιακό επίπεδο. Το έργο PV-ESTIA αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα για την εισαγωγή και την περαιτέρω ανάπτυξη ΣΑΕ στην Κύπρο και παρέχει την ευκαιρία για εγκατάσταση του εξοπλισμού χωρίς κόστος για τον ιδιοκτήτη της οικίας. Τέλος, με το πέρας του έργου, ο εξοπλισμός θα παραμείνει στη διάθεση του ιδιοκτήτη χωρίς καμία χρέωση και θα είναι στη διάθεση του για αξιοποίηση του προς όφελος του μέσα από τις καινοτομίες που μας έρχονται στην παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ προσκαλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να αποστείλουν τη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία μπορούν να προμηθευτούν ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό  ή να επισκεφτούν τη σελίδα της Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ, στο email [email protected] μέχρι και την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018.