Ευρωπαϊκό έργο ENERFUND

Συνέντευξη του Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη με την Αντίγονη Σολομωνίδου Δρουσιώτου (Φιλελεύθερος) για την ανάπτυξη και χρήση του διαδικτυακού εργαλείου ENERFUND το οποίο παρέχει πληροφορίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος στην Ευρώπη.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα: http://enerfund.eu/