Δημιουργία ναυτιλιακού κόμβου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα

Οι εταίροι του EIT RIS CLIMATE-KIC στην Κύπρο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και η Chrysalis LEAP ανακοινώνουν την έναρξη του έργου «Δημιουργία ναυτιλιακού κόμβου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή στην Κύπρο» το οποίο χρηματοδοτείται από το EIT Climate-KIC .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030», η Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία θα εργαστεί με τους Κύπριους εταίρους του EIT Climate-KIC, καθώς και με μία ομάδα λιμενικών αρχών και άλλων φορέων στη Βαλένθια (Ισπανία), στον Πειραιά (Ελλάδα) και στο Τούρκου (Φιλανδία), προκειμένου να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους τα κέντρα ναυτιλίας με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι το έργο υποστηρίζουν επίσης το Ναυτικό και Ναυτιλιακό Ινστιτούτο της Κύπρου (CMMI) καθώς και το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (MarInEM).

Στόχος του έργου είναι η έγκαιρη υιοθέτηση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας, ο οποίος θα συμβάλει στην στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που είναι η μείωση των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου κατά 50% (με βάση τα επίπεδα του 2008) μέχρι το 2050.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του πάραπάνω στόχου μπορείτε βρείτε εδώ.

Σημαντικά στατιστικά στοιχεία:

Η Κύπρος

  •  έχει τον 11ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και τον 3ο μεγαλύτερο ευρωπαϊκά
  • είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ε.Ε. και μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παγκοσμίως
  • ελέγχει πέραν των 2,200 πλοίων
  • έχει περισσότερες από 200 διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται πλοία, ναυλώσεις και ναυτιλιακές εταιρείες