Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE – το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο – The LIFE Programme helps close-to-market projects: Start-ups driving the green revolution!

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE Cyclamen την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:30-12:00.

Το Πρόγραμμα LIFE συμβάλλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Συγχρηματοδοτούνται έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, και πιλοτικά έργα. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες. Η Κύπρος συμμετέχει ανελλιπώς στο Πρόγραμμα από την έναρξή του το 1992.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται ότι όσοι θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν πριν τη διοργάνωση το σύνδεσμο για συμμετοχή στην ημερίδα.