ΤΕΠΑΚ – Προκήρυξη Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) προκηρύσσει διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» με στόχο την προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού βαθμού αυτοδυναμίας, για την παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το Πρόγ...
More

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE – το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο – The LIFE Programme helps close-to-market projects: Start-ups driving the green revolution! Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE Cyclamen την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:30-12:00. Το Πρόγραμμα LIFE συμβάλλει στην εφαρμογή, τον ...
More

Κλιματική αλλαγή: αναζητώντας τις λύσεις – YoungInnovators

Απόσπασμα από το άρθρο της Μαρίας Ονουφρίου στη Σημερινή της Κυριακής για το πρόγραμμα Young Innovators του EIT Climate-KIC στην Κύπρο. https://youtu.be/CuvEn6MTiYU "Ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενδυνάμωση της θέλησης των μαθητών στο να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Oι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στο πώς να κοιτάξουν γύρω τους και να γίνουν όχι μέρος του προβλήματος, που αδυνατούν ακόμη να συλλάβουν, αλλά σημαντικό μέρος της λ...
More

What’s new at EnergyLab!

We are back!! In this newsletter, we are happy to introduce you to our exciting new projects and fresh faces. Keep scrolling for more infromation. Meet the new members of our team:     New projects: The EnerCom-EnerPov project started in April 2020 to address regions facing energy poverty by developing a business model that takes into account local and European instructions to increase renewable energy sources in the energy mix while tackling climate chang...
More

Master Sustainable Business and Innovation: International SDG Research Symposium

  The 2030 Agenda for Sustainable Development aims at nothing less than ‘Transforming our World’. But to what extent can this Agenda with its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and their 169 more concrete targets really trigger a transformation towards sustainable development? Join the discussion and follow the plenary sessions of the International SDG Research Symposium on 9-11 June, held fully online and hosted by Utrecht University. Background Utrecht University, like...
More

Διαδικτυακή Ενημέρωση για το Πτυχίο Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ

Διαδικτυακή Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και Μέλη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, σχετικά με το Πτυχίο, τους Βαθμούς Πρόσβασης, δυνατότητες μετεγγραφής, κτλ την Πέμπτη 14 Μαΐου από τις 6.30 μ.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ. Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk0YjUzZjItYmYwOC00NWJiLTlkMjktN2IyNzNiMzgyMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3  
More

Ιδεές για μια Πράσινη Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας

Ο κ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αν. Καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος συνέθεσε ένα Οικονομικό σχόλιο πολιτικής το οποίο είναι ανερτημένο σην ιστοσελίδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κείμενο με θέμα "Ιδεές για μια πράσινη επανεκκίνηση της Κυπριακής οικονομίας" αποτελείται από έξι θεματικές παραγράφους. Τα θέματα που θίγονται έχουν ως εξής: Οικονομική Αναθ...
More

EIT RIS Update – Opportunities

April 2020 updates from the EIT Community Regional Innovation Scheme Current activities and opportunities in the EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) countries are being shared in this update. New deadlines and new formats for projects and competitions are being introduced. Additionally, this update provides links to online courses offered by different Knowledge Innovation Communities. Links to previous updates are also made available. At the end of the update, contact information ...
More

E-Interview of Prof. Charalambides with Brightmerge

https://www.youtube.com/watch?v=g5pRD4M650s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WS-9JQUHJ-RBiZcTlrSmvD9rcDl1uXOAkxGyE6lV9FvT2TExwvPkp544 During the e-interview with Elkana Pressler of Brightmerge, Prof. Charalambides presented their "Getting Cyprus into 100% Renewable Energy" vision and discussed the necessity of being "smart" in the design of future energy networks and the challenges of the current uncertain period and the post-Corona world from a sustainable energy aspect. Prof. Charala...
More

EnviroInfo 2020 – Environmental Informatics – Sustainability aware digital twins for urban smart environments

23th – 25th September 2020 at Nicosia, Cyprus The EnviroInfo 2020 is the 34th edition of the long standing and established international and interdisciplinary conference series on leading environmental information and communication technologies. The conference is open for contributions covering innovative topics at the interface between informatics and environmental research. The conference will be organized in thematic tracks and workshops. The event is taking place at...
More