PROGNOSIS

Τι είναι το PROGNOSIS;

Το ερευνητικό έργο PROGNOSIS αφορά την ανάπτυξη ενός μοντέλου δυναμικής εξομοίωσης δεδομένων για την ανα ώρα πρόβλεψη της ηλιακής ακτινοβολίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία σύννεφων/αερολυμάτων σε αυτή την περιοχή. Η πρωτοποριακή ιδέα του PROGNOSIS βασίζεται στο γεγονός ότι το μοντέλο δεν θα χρησιμοποιεί μετεωρολογικά δεδομένα (δορυφορικά δεδομένα- χαμηλή χωρική και χρονική ανάλυση) ή εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. κάμερες, συσκευές μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας – υψηλό κόστος κεφαλαίου). Αντ’ αυτού, τα εισερχόμενα δεδομένα στο μοντέλο θα προέρχονται από μια χρονοσειρά δεδομένων της ισχύς εξόδου ενός πυκνού πλέγματος πολλαπλών σημείων φωτοβολταϊκών συστημάτων, που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο.

Το PROGNOSIS θα εφαρμοστεί κυρίως στον ενεργειακό τομέα ως μια προσέγγιση επιχειρησιακής διαχείρισης για ακριβείς προβλέψεις της παραγωγής ενέργειας μέσω ενός ανοικτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές φωτοβολταϊκών ως υπηρεσία παροχής πληροφοριών για την πρόβλεψη της παραγωγής τους σε ηλεκτρική ενέργεια, πληροφορίες που στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν για σκοπούς διαχείρισης και προγραμματισμού της χωρητικότητας. Στο μέλλον, το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (Building Energy Management Systems) ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την πρόβλεψη της παραγωγής και της ζήτησης ενέργειας του κτιρίου, καθώς και στη περαιτέρω ανάπτυξη και διαχείριση των μικροδικτύων σε μια πόλη.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το SOLAR-ERA.NET και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (KOINA/SOLAR-ERA.NET/1216/0014).

Οι στόχοι μας

Το PROGNOSIS είναι ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο βασισμένο στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Μέσω αυτής της ανάλυσης, γίνεται δυνατή η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση, τη βελτιστοποίηση και την απεικόνιση μικροδικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

  1. Ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους μοντέλου υπολογισμού για την πρόβλεψη της παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκών συνδεδεμένων στο δίκτυο, χωρίς τη χρήση άλλων εξωγενών παραγόντων πέραν από την παραγωγή ισχύος των φωτοβολταϊκών του δικτύου.
  2. Προσφορά αυξημένης ευελιξίας στην παροχή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι το μοντέλο πρόβλεψης θα επιτρέψει στους διαχεριριστές του συστήματος να επιτύχουν βέλτιστη διαχείριση και προγραμματισμό της χωρητικότητας.
  3. Παροχή πρόσθετου κέρδους στους διαχειριστές των φωτοβολταϊκών που εισάγονται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αφού θα επιτρέψει στους διαχειριστές φωτοβολταϊκών μονάδων μεγάλης κλίμακας να προσφέρουν αξιόπιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Εταίροι

Το ερευνητικό πρόγραμμα PROGNOSIS είναι ένα διακρατικό έργο τριών εταίρων (δύο ερευνητικά ιδρύματα και μια επιχείρηση), όπου ο κάθε εταίρος έχει μεγάλη εμπειρία σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το έργο ενώ επίσης διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία που δεν είναι διαθέσιμα στους άλλους εταίρους.


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο του οποίου στρατηγικός στόχος είναι να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες εντός του πανεπιστημίου, καθώς και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Ως ερευνητικό ίδρυμα, το ΤΕΠΑΚ έχει μεγάλη εμπειρία στη συμμετοχή και διαχείριση προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το προσωπικό του ΤΕΠΑΚ που συμμετέχει στο έργο PROGNOSIS έχει εκτεταμένη εμπειρία στη μοντελοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, στην ανάπτυξη αλγορίθμων πρόβλεψης και εργαλείων συσχέτισης, καθώς και στη μοντελοποίηση συστημάτων ηλιακής ενέργειας, ενώ παράλληλα έχουν εμπειρία ως συντονιστές ή εταίροι σε σχετικά ερευνητικά έργα.


Το IVE είναι ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα δημόσιου συμφέροντος το οποίο συστάθηκε τον Οκτωβριο του 1986. Πρόκειται για ένα ερευνητικό ίδρυμα που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας οικοδόμησης μέσω της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (R&D&Ι) στο χώρο των κατασκευών. Το διοικητικό συμβούλιο του IVE συμπεριλαμβάνει την περιφερειακή κυβέρνηση, επαγγελματίες, προγραμματιστές, κατασκευαστές και τους τελικούς χρήστες προκειμένου να προσφέρει μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, εξέλιξης και γνώσης στους διάφορους τομείς της κατασκευής. Το προσωπικο του IVE που συμμετέχει στο έργο έχει εκτεταμένη εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), στην ανάπτυξη πλατφόρμας απευθείας σύνδεσης (onlıne) και στην οπτική αναπαράσταση των ενεργειακών συστημάτων. Πέραν των δεδομένων από τα φωτοβολταϊκά, το IVE παρέχει τη “Βάση Δεδομένων Τιμών Κατασκευής” η οποία προσφέρει συμβουλές για τιμές και εκθέσεις τεχνικών προδιαγραφών καθιστώντας την έτσι ως μια αξιόπιστη αναφορά για τη λήψη αποφάσεων.


Η εταιρεία JohnSun Heaters LTD ιδρύθηκε το 1988 με κύριο στόχο την κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων και το σχεδιασμό, εγκατάσταση και παρακολούθηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην κατασκευή ηλιακών συστημάτων υψηλής απόδοσης με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων. Η εταιρεία επιδιώκει να είναι πρωτοπόρος στην ηλιακή αγορά της Κύπρου με συνεχείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Το προσωπικό της JohnSun που συμμετέχει στο έργο έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εφαρμογές ηλιακής ενέργειας και ειδικά στη μοντελοποίηση, εγκατάσταση και παρακολούθηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών θερμικών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια του έργου, η εταιρεία JohnSun θα παρέχει τεχνική βοήθεια στη μοντελοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και επίσης θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.


Νέα

Πρώτη Συνάντηση Εταίρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 25 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για το έργο PROGNOSIS στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα μέλη που εκπροσωπούσαν το Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν η εμπειρογνωμοσύνη, οι ικανότητες και η συμβολή κάθε εταίρου στο πρόγραμμα γεγονός που στη συνέχεια ενθάρρυνε τη συζήτηση και την αποσαφήνηση του ρόλου και των ευθυνών καθενός από τους εταίρους στη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, υπήρξε μια από κοινού κατανόηση των στόχων, των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων που αναμένεται να προκύψουν από το έργο.

Ηλεκτρονικό Εργαλείο

Αυτό είναι το πρώτο προσχέδιο ενός δυναμικού χάρτη της Κύπρου, ο οποίος επιδεικνύει την παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά σε περιοχές που βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας. Εάν θα θέλατε να παρουσιάζονται και τα δικά σας δεδομένα πάνω στο χάρτη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

Μέσω της γραμμής πλοήγησης στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα σε όποια ώρα της ημέρας επιθυμείτε. Πατήστε το κουμπί “play” για να ενεργοποιήσετε τον χάρτη. Εάν μεγεθύνετε το χάρτη, μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα τις περιοχές από τις οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση των 10fps.