Ιδεές για μια Πράσινη Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας

Ο κ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αν. Καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος συνέθεσε ένα Οικονομικό σχόλιο πολιτικής το οποίο είναι ανερτημένο σην ιστοσελίδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το κείμενο με θέμα “Ιδεές για μια πράσινη επανεκκίνηση της Κυπριακής οικονομίας” αποτελείται από έξι θεματικές παραγράφους. Τα θέματα που θίγονται έχουν ως εξής:

  1. Οικονομική Αναθέρμανση: Πόσο αλλά και Πώς
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Βιώσιμες Μεταφορές
  4. Εξοικονόμηση Ενέργειας
  5. Κυκλική Οικονομία
  6. Πράσινη Αξιολόγηση των Επενδύσεων

 

Ολόκληρο το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.