Προκαταρκτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα

Την έκθεση που ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου Hotels4Climate και αφορά την προκαταρκτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα, στοχεύοντας

  • στον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας (κυκλικής οικονομίας) στις κύριες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία (διαμονή, φαγητό και άλλες δραστηριότητες, όπως wellness and spa)
  • να προσδιοριστούν οι επιχειρηματικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να μεταβούν στην κυκλική οικονομία και να δημιουργήσει επιτυχημένα, ευέλικτα και ανθεκτικά κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

μπορείτε να τη βρείτε και να τη διαβάσετε εδώ.